Сборник рефератов на различные темы, сочинения, курсовые, рефераты на заказ, шпаргалки, финансовый менеджмент литература история философия налоговое право банковский сектор, рынки акций икредитов telefone.jpg
давай зачетку

Реферат на тему "Мяленцiй сматрыцкi - бияграфiя" бесплатно

еще из рефератов:

Современные деньги: сущность, формы, эволюция Министерство образования Российской Федерации Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет Кафедра общей экономической теории Курсовая работа на тему Современные деньги: сущность, формы, эволюция Выполнила: студентка группы 305 1-ого курса ИИСвЭУ Жиркова Ю.Ю. Преподаватель: Пожарская В.Б. Санкт-Петербург 2001 год Содержание Введение 3 Сущность и функции денег 3 Экономическая роль денег и ступени их развития 3 Товар и деньги
Мяленцiй сматрыцкi - бияграфiя
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Беларускі Дзяржаўны Універсітэт Інфарматыкі і РадыёэлектронікРэферат на тэму:
Мяленцій СматрыцкВыканаў:
Студэнт гр. 251004
Мядзведзеў Андрэй Юр’евічМінск, 2002 г.
Грамадска-палітычны і царкоўны дзеяч, пісменнік. Нарадзіўся каля 1578г.
мястэчку Смотрыч (цяпер Дунаявецкі раён Хмяльніцкай вобласці) у шляхецкай
сям’і. Пачатковую адукацыю атрымаў пад кіраўніцтвам бацькі – вядомага
палеміста, аўтара антыкаталіцкіх твораў, рэктара Астрожскай школы, дзе
Сматрыцкі “абучаны славянчкі, грэчаскі і лацінскі”, а таксама грэка Кірыла
Лукарыса – рознабакова адукаванага чалавека, будучага канстанцінопальскага
патрыярха.

Обращаем Ваше внимание, что данная работа взята из открытых интернет источников, не раз публиковалась и, наверняка, не раз сдавалась. Она отлично может служить для подготовки собственной. Также предлагаем сделать заказ уникального реферата, курсового, диплома. Ссылки на сайте.


 

Реферат на удачу:

Современная кредитная система
Современная кредитная система Министерство образования Российской Федерации Вологодский государственный технический университет КУРСОВАЯ РАБОТА по ДИСЦИПЛИНЕ "ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ" ПО ТЕМЕ "сОВРЕМЕННАЯ КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА. рОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА И КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ." Выполнил: Лазарев М.Д.

еще ...

Продолжение текста работы - « Мяленцiй сматрыцкi - бияграфiя »
 Скончыўшы філасоўскі факультэт Кіеўскай езуіцкай акадэміі,
Сматрыцкі займаўся педагагічнай дзейнасцю ў паравлаўных брацкіх школах
Вільні, Мінска, Кіева. Паводле Баркалабаўскага летапісу, князь Б.
Саламарэцкі па рэкамендацыі К. Астрожскага ў 1600 запрасіў Сматрыцкага
настаўнікам да свайго сына Багдана: “ўзяўшы сына ад Лаўрэнція зараз дано да
навукі лацінскія да пана Максіма Герасімавіча Сматрыцкага”. З гэтага часу
Сматрыцкі надоўга звязаў свой лес з сям’ей памяненага князя, часта жыў у
яго маентках Саламарэчча пад Мінскам і Баркалабава на Магілеўшчыне. Разам з
сынам князя ен прадаўжаў адукацыю у розных гарадах Сілезіі, Славакіі,
Геоманіі, слухаў лекцыі ва ўніверсітэтах Лейпцыга, Нюрберга, Вітэнберга,
дзе жыў і прапаведаў Лютэр. Відаць, за мяжой Смытрыцкі атрымаў ступень
доктара медзіцыны, пра што сведчыць тытульны ліст яго “Апалогіі” (1629),
Львоў). Вярнуўшыся з-за мяжы, Смытрыцкі жыў у таго ж князя пад мінскам. У
той час ішло бязлітаснае змаганне дзьвух чэркваў – каталіцкай
праваслаўнай, за якім выразна праглядваліся сацыяльна-палітычныя
нацыянальныя інтарэсы кожнага з бакоў. Цяжкае уражанне на Смытрыцкага
зрабілі езуіцка-уніяцкая нецярпімасць, беззаконне і разгул фанатызму
адносінах дя мясцовага насельніцтва “русінаў”. Уключыўчыся ў гэтую
барацьбу, Смытрыцкі напісаў шэраг брашур, у якіх не прызнаваў правамоцнасць
уніі (супраць “Разговоров береснятина с братчиком”, I “Воскресшего
Наливайко”), даваў парады пра спробы супраціўлення распаўсюджванню
уніяцкага веравызнання, наладжваў сувязі з іншымі цэнтрамі праваслаў’я
(Вільня, Львоў), садзейнічаў стварэнню ў Мінску праваслаўнага брацтва.
Антыезуіцкая накіраваначць яго твораў і дзейнасці выклікала да Смытрыцкага
павагу і давер насельніцтва, якое бачыла ў яго асобе свайго абаронцу.
Езуіцкі гісторык Я. Суша быў вымушаны сведчыць: “К няму як аракулу
сцякаліся людзі з ўсіх старон”. Неўзабаве Смытрыцкі перабраўся ў Вільню,
дзе ад імя праваслаўнага віленскага брацтва ў 1608 напісаў “Антыграфі, або
адказ на з’едлівы трактат” супраць твораў І. Пацея “Ерасі”. Абараняючы
дагматыку праваслаўя, адстойваючы права на свабоду веравызнання, ў прадмове
да гэтага твора ен заяўляў пра гістарычную і прыродную праўду тых, над кім
робяць насілле: “Такава сіла праўды – чым больш яе імкнуцца задушыць, тым
больш яе замацоўваюць”.
На прадставе юрыдычных дакументаў Смытрыцкі абвяргаў абвінавачванн
уніяцкіх аўтараў у парушэнні праваслаўнымі законаў і ўтварэнні ім
беспарадкаў, апісваў “беззаконнасць, свавольствы і эксцэссы”, якія цыняць
уніяты і католікі, парушаючы ўсе “броскія і чалавечыя ўстанаўленні”. Так
Смытрыцкі апыніўся ў цэнтры разгорнутага грамадска-рэлігійнага руху. Адзін
з лепшых яго тагачасных твораў па змесце, форме і перадачы пачуцця
Трэнас, альбо Лямант ўсходняй царквы” (1610) за прыгожы і вобразны стыль
якога Сматрыцкага называлі златавучтам. У цэнтры вобраз праваслаўнай маці-
царквы, якая плача і пакутуе. У ім адлюстраваны трагічны лес народа,
разбурэнне жыцця грамадства, смута і спусташэнне ў краі: “Гора мне
няшчаснай з ўсіх бакоў абрабаванай выстаўленай на ўсеагулюную
знявагу Рукі ў аковах, ярмо на шыі, путы на нагах, двухбаковавостры меч
над галавой.” Лэты плач і пакуты – трагедыя народа, які плача ад бяссілля
няроўнай барацьбе з тонка спланаваным і арганізаваным каталіцка-уніяцкім
наступам. Галоўная тэма “Трэнаса” – усбаковая крытыка каталіцкай царквы
ад яе догматаў да маральнага абрысу яе святароў.
Адно з галоўных пытанняў, якія абмяркоўвалі тагачасныя палемісты, было
пытанне аб прычынах ажыццяўлення Брэсцкай уніі. Яно хвалявала ўсе
грамадства. Многія аўтары бачылі іх ў прыгнечаным і гаротным становішчы
праваслаўнай царквы ў Рэчы Паспалітай. Падзяляючы гэты погляд, Сматрыцкі,
як ніхто іншы, пераканаўча і найбольш поўна абгрунтаваў яго. Ён усебакова
паказаў агульны стан праваслаў’я, непаладкі яго структуры, дэмаралізацыю,
бяспраўе і прыгнечанае становішча ў грамадстве. Прычыны ўвядзення ўн
Сматрыцкі бачыў ў маральным разлажэнні лухавенства. Выкрываючы жыцце
святароў ўсей царквы, Сматрыцкі даў ім трапную характарыстыку: “Ні жыцце,
ні звычаі, не паводзіны, ні адзенне не робіць вас настаўнікамі У жыцц
вы шынкары і купцы, па звычках – лежабокі, ў размове – невукі, у
абыходжанні – крывадушныя, а па адзенні – драпежныя ваўкі, вашы забавы
распусныя. Гэта ўсе губіць і вас саміх, і тых, хто вас пераймае”. Пасля
выдання “Трэнаса” паводле ўказа Жыгімонта ІІІ на праваслоўнае брацтва
абрынуліся рэпрэсіі: яго друкарня была зачынена, кнігі і шрыфт знішчаны,
накладзены штраф ў 5000 злотых, карэктар Л. Карповіч быў зняволены ў турму,
аўтара ад пакарання выратаваў псеўданім (Феафіл Арфалог). Каб
нейтралізаваць ў грамадстве ўражанне ад “крамольнай кнігі”, езуіты і ўніяты
выдалі некалькі твораў супрацьлеглага зместу, у тым ліку “перастарогу” П.
Скаргі (1610), “Перыгорыю” І. Марахоўскага (1612) і інш. Яны называл
Сматрыцкага здраднікам айчыны, агентам Масквы, вучнем Лютэра і інш. Але э
твор захоўвалі, перадавалі з пакалення ў пакаленне, перапісвалі ад рукі.
Сваю антыуніяцкую дзейнасць у духу “Трэнаса” Сматрыцкі працягва
надалей. Паяля смерці Карповіча ен быў абраны настаяцелем Святадухаўскага
манастыра (прыняў манаства ў 1617), узначаліў праваслаўнае брацтва
Вільні. Яго дзейнасць як педагога і вучонага-філолага на працягу ўсяго
жыцця была цесна связана с праваслаўнымі брацтвамі ў Вільні, Мінску, Кіеве
нш. Быў рэктарам брацкай школы ў Кіеве (1616-17). Абагульненнем
навуковай працы і педагагічнай практыкі Сматрыцкага з’явілася “Грамматики
славенския правилное синтагма», выдадзеная ў Еўі (каля Вільні) у 1619. Па
аналогіі з грэчаскай мовай Сматрыцкі падзяліў граматыкку на арфаграфію,
этымалогію, сінтаксіс і прасодыю. Як філолаг Сматрыцкі глыбока праніка
лад мовы, адчуў яе натуральныя ўласцівасці, выявіў яе нормы, заканамернасц
унутраныя магчымасці. Амаль ўче наступныя выданні граматык у розных
краінах былі або скарачэннямі, або малазначнымі перавпрацоўкамі, ці прамым
капіраваннем “Граматики” Сматрыцкага.
У сувязі з назначэннем у 1620 Сматрыцкага ўпаўнаважаным
канстанцінопальскага патрыярха ў Кіеве разгарнулася новая хваля
антыўніяцкага руху. Да гэтага часу ў праваслаўнай царквы не засталося
ніводнай епіскапскай кафедры, не занятай уніятамі.З 1618 архіепіскапам
полацкім быў уніят Іасафат Кунцэвіч.
У каралеўскіх граматах (1621 і інш.) Сматрыцкі і метрапаліт Барэцк
аб’яўляліся самазванцамі і ворагамі дзяржавы. Спецыяльны каралеўскі указ
патрабаваў ад Віленскага магістрата пакараць Сматрыцкага як шпіёна
бунтара. Была нават створана следчая камісія, тройчы Сматрыцкага выклікал
на суд, але ен на яго не з’явіўся. На працягу 1621-23 ім напісаны
выдадзенынаступныя творы: “Апраўданне нявіннасці”,”Абарона
апраўдання”(1621) і інш. У іх Сматрыцкі адлюстраваў новыя хвалі рэпрэсіі,
стойкасць насельніцтва. Кульмінацыяй гэтай барацьбы было паўстанне ў 1623
гараджан Віцебска, у выніку якога быў забіты епіскап-уніят І. Кунцевіч.
Сматрыцкі быў аб’яўлены саудзельнікам забойства. І тады ен тайна з’ехаў з
Вільні ў Кіеў, адтуль ў Палесціну, Егіпет, Грэцыю, дзе прабыў 3 гады. Ў
1626 вярнуўся у Кіеў. Апошнія гады жыцця правёў у Дзерманскім манастыры.
Сматрыцкі займае значнае месца ў гісторыі грамадска-палітычнай думк
Беларусі і Украіны І чвэрці 17 ст. Як рэлігійны дзейнік, таленавіты
пісменнік, як філолаг і педагог. Ён памер 27.12.1633<.pre>
Скачать бесплатно реферат на тему: "Мяленцiй сматрыцкi - бияграфiя"

Как скачать здесь реферат

ЧТО в ДАННУЮ МИНУТУ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРОСМАТРИВАЮТ - Пара-тройка самых популярных рефератов
  • общая прибыль - Оффшорный бизнес НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ Научно-исследовательский курс Научная работа на тему: Оффшорный бизнес: понятие, принципы, предоставляемые льготы Выполнил: студент ІІ...
  • реферат pr - Введение Психотехника возникла в начале XX века. Термин предложил в 1903 немецкий психолог Штерн, а в 1908 немецкий психолог Мюнстерберг...
  • русская литература и история - Современные тенденции развития мировой экономики Министерство Российской Федерации по высшему и профессиональному образованию Волгоградский Государственный Университет Кафедра: "Мировой экономики" Реферат...
Последние рефераты

Использование и преимущества т
На протяжении веков использовались различные материалы для обогрева помещений жилых домов. Сейчас их существует огромное…
Лечение варикоза народными сре
Варикозное расширение вен возникает как следствие гиподинамии, так как, находясь без движения, кровь оказывает постоянное…
Как диагностировать и чем лечи
Артрит - заболевание, поражающее в основном суставы конечностей. После 35 лет многие люди начинают жаловаться…
Открытие первого бизнеса в Рос
Все большую популярность приобретает открытие и ведение малого бизнеса в России. Малый размер стартового капитала,…

Последнее опубликованное :

Заказать реферат со скидкой 70%


Заказать книгу со скидкой 70%

Об этой записи

Мяленцiй сматрыцкi - бияграфiя из каталога рефератов

Рефераты и сочинения на тему...

Статья опубликована 01.10.2011 11:07. Автор — Зав.Кафедры.

Предыдущая запись — Праздники на руси

Следующая запись — Омск история и современность с иллюстрациями

Читайте новинки на главной странице а также ищите в архивах, все что сможете найти - можно использовать для темы своего реферата.

И еще новости: Школа Танца - хореография для детей в Москве в Строгино - запись на сайте http://mfest.ru/

Благотворительность вместо сувениров!