Сборник рефератов на различные темы, сочинения, курсовые, рефераты на заказ, шпаргалки, финансовый менеджмент литература история философия налоговое право банковский сектор, рынки акций икредитов telefone.jpg
давай зачетку

Реферат на тему "Узяднанне бсср и пакт молатава-рыбентропа" бесплатно

еще из рефератов:

Обязанности средств массовой информации в период проведения выборов Введение В предлагаемом пособии освещаются юридические и некоторые практичес¬кие вопросы, связанные с участием средств массовой информации в проведении из¬бирательных кампаний кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков. Особое внимание уделено решению этих вопросов в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Вступившие в силу изменения и дополнения в Федеральный закон «Об
Уз'яднанне бсср и пакт молатава-рыбентропа
Пакт Молатава-Рыбентропа(Уз’яднанне БССР)(Набіраў : Дзмітрыеў Дзмітрый)


Прыход фашызму да ўлады ў Германіі і пачатак рэалізацыі яго агрэсіўнай
праграмы стварылі небяспечны ачаг вайны ў Цэнтральнай Еўропе і непасрэдную
пагрозу развязвання сусветнай вайны. Адводзячы ў сваіх глабальных планах
важнейшае месца барацьбе супраць “фарпоста міжнароднага камунізма” , гэта
значыць супраць СССР, фашызм меў на мэце зняволенне і іншых краін,
устанаўленне сусветнага панавання.
Паўстала задача арганізацыі сумесных дзеянняў розных палітычных сіл
для адпору гэтай палітыцы. Здавалася, у сярэдзіне 30-х гг. такія перадумовы
намячаліся: ідэя Савецкага Саюза аб арганізацыі сістэмы калектыўнай бяспек
знайшла падтрымку Францыі, Югаславіі, Румыніі і іншых краін.

Обращаем Ваше внимание, что данная работа взята из открытых интернет источников, не раз публиковалась и, наверняка, не раз сдавалась. Она отлично может служить для подготовки собственной. Также предлагаем сделать заказ уникального реферата, курсового, диплома. Ссылки на сайте.


 

Реферат на удачу:

Отечественная история (контрольная)
Отечественная история (контрольная) КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ II КУРС 1995.1996 Вариант 2. I ИСТОЧНИКИ Задание: 1) определите источники, фрагменты которых приведены ниже; 2) дайте развернутую характеристику источнику. В чем важность, значимость этого документа ? "Центральным фактом переживаемого

еще ...

Продолжение текста работы - « Узяднанне бсср и пакт молатава-рыбентропа »
 У 1934 г. СССР
уступіў у Лігу Нацый і стаў пастаянным членам яе Савета. У 1935 г. был
падпісаны савецка-французскі і савецка-чэхаславацкі дагаворы.
Але далей падзеі пайшлі па іншаму шляху. Кіруючыя колы Англіі з самага
пачатку займалі абыякавую пазіцыю у адносінах да ідэі калектыўнай бяспекі.
Паступова змянілася да горшага і пазіцыя Францыі. Кіруючыя колы заходніх
дзяржаў узялі курс на “прымірэнне” з агрэсарам. Галоўны сэнс гэтага курса
заключаўся ў тым, каб цаной уступак аслабіць германскі націск на Захадзе
накіраваць яго экспансію на Усход.
Палітыка “прымірэння” рэалізоўвалася па розных напрамках. Заходнія
дзяржавы нічога не зрабілі, калі Германія яшчэ вясной 1935г. афіцыйна
адмовілася ад выканання усіх ваенных артыкулаў Версальскага дагавора
вяла забароненую ёй усеагульную павіннасць. У наступным годзе Германія
акупіравала Рэйнскую дэмілітарызаваную зону. Ад Германіі старалася не
адстаць фашысцкая Італія, якая напала на Эфіопію. У 1936 г. Германія
Японія заключылі антыкамінтэрнаускі пакт, да якога у 1937 г. далучылася
Італія.
У сакавіку 1938 г. у склад рэйха была ўключана Аўстрыя. Пагроза
навісла над Чэхаславакіяй. 30 верасня 1938 г. на канферэнцыі кіраўніко
урадаў Англіі, Францыі, Германіі і Італіі ў Мюнхене было падпісана
пагадненне аб расчляненні Чэхаславакіі і перадачы часткі яе (Судэцкай
вобласці) Германіі. У сакавіку 1939 г. Чэхаславакія была акупіравана
Германіяй. Такім чынам, да 1939г. Версальска-Вашынгтонская сістэма
дагавораў была скасавана канчаткова.
Становішча у свеце рабілася выбухованебяспечным. У новых умовах
Савецкі Саюз даў згоду на кантакты з Германіяй. Адбыліся эканамічныя
перагаворы, якія з асаблівай інтэнсіўнасцю разгарнуліся ў маі-жніўні 1939
г. Затым яны перайшлі у палітычную сферу.
Англія і Францыя пасля акупацыі Чэхаславакіі немцамі, баючыся
непрадказальнай палітыкі Германіі, зноў пайшлі на кантакт з СССР. Вясной
летам 1939 г. праходзілі траістыя перагаворы СССР, Англіі і Францыі па
палітычных, а потым і ваенных пытаннях. Адначасова брытанскія палітычныя
колы не пакінулі спроб дамовіцца з Германіяй, вынікам чаго з’явіліся англа-
нямецкія перагаворы.
На палітычных і ваенных перагаворах з СССР Англія і Францыя займал
неканструктыўную пазіцыю. Разам з тым, яны не праяўлялі гатоўнасці да
кампрамісаў перад тварам фашызму.
На грамадскім узроўні таксама не ўдалося ўтварыць магутны антыфашысцк
фронт.
Да 20 жніўня 1939 г. стала відавочна, што перагаворы СССР, Англ
Францыі зайшлі ў тупік. Сітуацыя станавілася крытычнай. Падрыхтоўка
Германіі да напада на Польшчу ішла поўным ходам, і Гітлер у любы момант бы
гатовы пачаць наступленне.
Ва ўмовах узрастаючай напружанасці міжнароднага становішча, поўнай
палітычнай ізаляцыі і магчымай вайны на два фронты СССР прыняў прапанову
Германіі заключыць пакт аб ненападзенні. 20 жніўня 1939 г.Гітлер звярнуўся
з асабістым пасланнем да І.В.Сталіна прыняць міністра замежных спра
Германіі “для складання і падпісання пакта аб ненападзеніі”. Раніцай 23
жніўня 1939 г. у Маскву прыляцеў Рыбентроп. Перагаворы паміж ім, Сталіным
Молатавым завяршыліся на працягу аднаго дня. 23 жніўня 1939 г. бы
падпісаны савецка-германскі дагавор аб ненападзенні тэрмінам на 10 гадоў.
Савецка-германскі дагавор, з аднаго боку, з’явіўся вымушаным крокам,
лагічным вынікам міжнародных адносін ў 1938-1939 гг. Савецкі Саюз пазбегну
вайны на два фронты, нанёс рашучы ўдар па планах стварэння адзінага
антысавецкага фронту, атрымаў амаль два гады для ўмацавання сваёй
абароназдольнасцi. З другога ж боку, гэты дагавор нанёс урон міжнароднаму
прэстыжу СССР, які ўспрымаўся раней як флагман барацьбы з фашызмам. Бы
дэзарыентаваны і савецкі народ, які бачыў у фашызме лютага ворага.
Да дагавора быў прыкладзены “Сакрэтны дадатковы пратакол”, якім
размяжоўваліся “сферы інтарэсаў” абодвух бакоў. Германія атрымала Францыю,
Брытанію і іх афрыканскія калоніі, СССР – Фінляндыю, Эстонію, Латвію,
Бесарабію і “права” пашырацца на поўдзень у бок Персідскага заліва праз
Іран, Афганістан і Турцыю.
Згодна з першым пунктам пратакола, у выпадку тэрытарыяльных
палітычных пераўтварэнняў у абласцях, якія належалі прыбалтыйскім дзяржавам
(Фінляндыя, Эстонія, Латвія, Літва), паўночная граніца Літвы павінна была
стаць мяжой, падзяляючай сферу уплыву Германіі і СССР.
У другім пункце пратакола адзначалася: “У абласцях, якія належаць
Польскай дзяржаве, сферы ўплыву будуць размежаваны па лініі рэк Нараў,
Вісла, Сан”. Гэта значыць, СССР, па сутнасці, атрымліваў акрамя Заходняй
Беларусі і Заходняй Украіны частку Польшчы да Варшавы.
Сам факт размежавання інтарэсаў сацыялістычнай і фашысцкай дзяржа
сакрэтным пратаколам, прыняты ў абход законаў СССР і ў парушэнне дагаворных
абавязацельстваў перад трэцімі краінамі, адлюстроўваў грэбаванне нормам
права і маралі.
Кульмінацыяй гэтага працэса стаў Дагавор аб дружбе і граніцы паміж
СССР і Германіяй ад 28 верасня 1939 г. Быў таксама падпісаны сакрэтны
дадатковы пратакол, паводле якога Літва ўключалася ў сферу інтарэсаў СССР,
а Германія ўзамен атрымлівала частку Польшчы, якая па ранейшай дамоўленасц
ваходзіла ў сферу інтарэсаў СССР.
Германія лічыла, што пакт ат 23 жніўня 1939 г. развязаў ёй рукі на
Усходзе, і 1 верасня яна напала на Польшчу. Англія і Францыя, звязаныя з
Польшчай саюзнымі дагаворамі, 3 верасня 1939 г. аб’явілі вайну Германіі. У
той жа дзень у вайну ўступілі Аўстралія, Новая Зеландыя і Індыя. Пачалася
другая міравая вайна.<.pre>
Скачать бесплатно реферат на тему: "Узяднанне бсср и пакт молатава-рыбентропа"

Как скачать здесь реферат

ЧТО в ДАННУЮ МИНУТУ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРОСМАТРИВАЮТ - Пара-тройка самых популярных рефератов
  • колонизация северной америки - Животный голод не подавить. Инвесторы продолжают сметать франки с рынка, пара EURCHF сегодня утром на очередном историческом минимуме. Цели по...
  • реферат лизинг - План Б.Л.Пастернак и его «многострадальный» роман. «Доктор Живаго». Автор и его герои. Проблема интеллигенции в эпоху революции. Сопоставление с «Разгромом»...
  • эссе по истории - ПЛАН: Вступление; История создания романа; Роман; Мастер и Маргарита» «Понтий Пилат» Вступление. «Из всех писателей 20-х – 30-х гг. нашего,...
Последние рефераты

Использование и преимущества т
На протяжении веков использовались различные материалы для обогрева помещений жилых домов. Сейчас их существует огромное…
Лечение варикоза народными сре
Варикозное расширение вен возникает как следствие гиподинамии, так как, находясь без движения, кровь оказывает постоянное…
Как диагностировать и чем лечи
Артрит - заболевание, поражающее в основном суставы конечностей. После 35 лет многие люди начинают жаловаться…
Открытие первого бизнеса в Рос
Все большую популярность приобретает открытие и ведение малого бизнеса в России. Малый размер стартового капитала,…

Последнее опубликованное :

Заказать реферат со скидкой 70%


Заказать книгу со скидкой 70%

Об этой записи

Узяднанне бсср и пакт молатава-рыбентропа из каталога рефератов

Рефераты и сочинения на тему...

Статья опубликована 26.06.2011 15:59. Автор — Зав.Кафедры.

Предыдущая запись — Налог на прибыль

Следующая запись — Налоговая система

Читайте новинки на главной странице а также ищите в архивах, все что сможете найти - можно использовать для темы своего реферата.

И еще новости: Школа Танца - хореография для детей в Москве в Строгино - запись на сайте http://mfest.ru/

Благотворительность вместо сувениров!