Сборник рефератов на различные темы, сочинения, курсовые, рефераты на заказ, шпаргалки, финансовый менеджмент литература история философия налоговое право банковский сектор, рынки акций икредитов telefone.jpg
давай зачетку

Реферат на тему "Пакт молотова" бесплатно

еще из рефератов:

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 1.1 Сущность значения изучения поведения потребителей для целей маркетинга Маркетинг (от англ. "mаrket" - "рынок") - это рыночная концепция управления производственно-сбытовой и научно-технической деятельностью предприятий, направленная на изучение рынка и экономической конъюнктуры, конкретных запросов потребителей и ориентацию на них производимых товаров и услуг. Предприятие (фирма) не может добиться успеха, если оно игнорирует запросы потребителей. Поэтому
Пакт молотова
Пакт Молатава-Рыбентропа(Уз’яднанне БССР)(Набіраў : Дзмітрыеў Дзмітрый)


Прыход фашызму да ўлады ў Германіі і пачатак рэалізацыі яго агрэсіўнай
праграмы стварылі небяспечны ачаг вайны ў Цэнтральнай Еўропе і непасрэдную
пагрозу развязвання сусветнай вайны. Адводзячы ў сваіх глабальных планах
важнейшае месца барацьбе супраць “фарпоста міжнароднага камунізма” , гэта
значыць супраць СССР, фашызм меў на мэце зняволенне і іншых краін,
устанаўленне сусветнага панавання.
Паўстала задача арганізацыі сумесных дзеянняў розных палітычных сіл
для адпору гэтай палітыцы. Здавалася, у сярэдзіне 30-х гг. такія перадумовы
намячаліся: ідэя Савецкага Саюза аб арганізацыі сістэмы калектыўнай бяспек
знайшла падтрымку Францыі, Югаславіі, Румыніі і іншых краін.

Обращаем Ваше внимание, что данная работа взята из открытых интернет источников, не раз публиковалась и, наверняка, не раз сдавалась. Она отлично может служить для подготовки собственной. Также предлагаем сделать заказ уникального реферата, курсового, диплома. Ссылки на сайте.


 

Реферат на удачу:

Налог на имущество предприятий
Налог на имущество предприятий Министерство общего и профессионального образования РФ Государственный Университет Управления Институт финансового менеджмента Кафедра финансового менеджмента Курсовой проект по дисциплине "Налоги" на тему "Налог на имущество предприятий" Выполнил: студент ФМ 5-1 Голубев А.А. Проверил: доцент, к.э.н. Карп

еще ...

Продолжение текста работы - « Пакт молотова »
 У 1934 г. СССР
уступіў у Лігу Нацый і стаў пастаянным членам яе Савета. У 1935 г. был
падпісаны савецка-французскі і савецка-чэхаславацкі дагаворы.
Але далей падзеі пайшлі па іншаму шляху. Кіруючыя колы Англіі з самага
пачатку займалі абыякавую пазіцыю у адносінах да ідэі калектыўнай бяспекі.
Паступова змянілася да горшага і пазіцыя Францыі. Кіруючыя колы заходніх
дзяржаў узялі курс на “прымірэнне” з агрэсарам. Галоўны сэнс гэтага курса
заключаўся ў тым, каб цаной уступак аслабіць германскі націск на Захадзе
накіраваць яго экспансію на Усход.
Палітыка “прымірэння” рэалізоўвалася па розных напрамках. Заходнія
дзяржавы нічога не зрабілі, калі Германія яшчэ вясной 1935г. афіцыйна
адмовілася ад выканання усіх ваенных артыкулаў Версальскага дагавора
вяла забароненую ёй усеагульную павіннасць. У наступным годзе Германія
акупіравала Рэйнскую дэмілітарызаваную зону. Ад Германіі старалася не
адстаць фашысцкая Італія, якая напала на Эфіопію. У 1936 г. Германія
Японія заключылі антыкамінтэрнаускі пакт, да якога у 1937 г. далучылася
Італія.
У сакавіку 1938 г. у склад рэйха была ўключана Аўстрыя. Пагроза
навісла над Чэхаславакіяй. 30 верасня 1938 г. на канферэнцыі кіраўніко
урадаў Англіі, Францыі, Германіі і Італіі ў Мюнхене было падпісана
пагадненне аб расчляненні Чэхаславакіі і перадачы часткі яе (Судэцкай
вобласці) Германіі. У сакавіку 1939 г. Чэхаславакія была акупіравана
Германіяй. Такім чынам, да 1939г. Версальска-Вашынгтонская сістэма
дагавораў была скасавана канчаткова.
Становішча у свеце рабілася выбухованебяспечным. У новых умовах
Савецкі Саюз даў згоду на кантакты з Германіяй. Адбыліся эканамічныя
перагаворы, якія з асаблівай інтэнсіўнасцю разгарнуліся ў маі-жніўні 1939
г. Затым яны перайшлі у палітычную сферу.
Англія і Францыя пасля акупацыі Чэхаславакіі немцамі, баючыся
непрадказальнай палітыкі Германіі, зноў пайшлі на кантакт з СССР. Вясной
летам 1939 г. праходзілі траістыя перагаворы СССР, Англіі і Францыі па
палітычных, а потым і ваенных пытаннях. Адначасова брытанскія палітычныя
колы не пакінулі спроб дамовіцца з Германіяй, вынікам чаго з’явіліся англа-
нямецкія перагаворы.
На палітычных і ваенных перагаворах з СССР Англія і Францыя займал
неканструктыўную пазіцыю. Разам з тым, яны не праяўлялі гатоўнасці да
кампрамісаў перад тварам фашызму.
На грамадскім узроўні таксама не ўдалося ўтварыць магутны антыфашысцк
фронт.
Да 20 жніўня 1939 г. стала відавочна, што перагаворы СССР, Англ
Францыі зайшлі ў тупік. Сітуацыя станавілася крытычнай. Падрыхтоўка
Германіі да напада на Польшчу ішла поўным ходам, і Гітлер у любы момант бы
гатовы пачаць наступленне.
Ва ўмовах узрастаючай напружанасці міжнароднага становішча, поўнай
палітычнай ізаляцыі і магчымай вайны на два фронты СССР прыняў прапанову
Германіі заключыць пакт аб ненападзенні. 20 жніўня 1939 г.Гітлер звярнуўся
з асабістым пасланнем да І.В.Сталіна прыняць міністра замежных спра
Германіі “для складання і падпісання пакта аб ненападзеніі”. Раніцай 23
жніўня 1939 г. у Маскву прыляцеў Рыбентроп. Перагаворы паміж ім, Сталіным
Молатавым завяршыліся на працягу аднаго дня. 23 жніўня 1939 г. бы
падпісаны савецка-германскі дагавор аб ненападзенні тэрмінам на 10 гадоў.
Савецка-германскі дагавор, з аднаго боку, з’явіўся вымушаным крокам,
лагічным вынікам міжнародных адносін ў 1938-1939 гг. Савецкі Саюз пазбегну
вайны на два фронты, нанёс рашучы ўдар па планах стварэння адзінага
антысавецкага фронту, атрымаў амаль два гады для ўмацавання сваёй
абароназдольнасцi. З другога ж боку, гэты дагавор нанёс урон міжнароднаму
прэстыжу СССР, які ўспрымаўся раней як флагман барацьбы з фашызмам. Бы
дэзарыентаваны і савецкі народ, які бачыў у фашызме лютага ворага.
Да дагавора быў прыкладзены “Сакрэтны дадатковы пратакол”, якім
размяжоўваліся “сферы інтарэсаў” абодвух бакоў. Германія атрымала Францыю,
Брытанію і іх афрыканскія калоніі, СССР – Фінляндыю, Эстонію, Латвію,
Бесарабію і “права” пашырацца на поўдзень у бок Персідскага заліва праз
Іран, Афганістан і Турцыю.
Згодна з першым пунктам пратакола, у выпадку тэрытарыяльных
палітычных пераўтварэнняў у абласцях, якія належалі прыбалтыйскім дзяржавам
(Фінляндыя, Эстонія, Латвія, Літва), паўночная граніца Літвы павінна была
стаць мяжой, падзяляючай сферу уплыву Германіі і СССР.
У другім пункце пратакола адзначалася: “У абласцях, якія належаць
Польскай дзяржаве, сферы ўплыву будуць размежаваны па лініі рэк Нараў,
Вісла, Сан”. Гэта значыць, СССР, па сутнасці, атрымліваў акрамя Заходняй
Беларусі і Заходняй Украіны частку Польшчы да Варшавы.
Сам факт размежавання інтарэсаў сацыялістычнай і фашысцкай дзяржа
сакрэтным пратаколам, прыняты ў абход законаў СССР і ў парушэнне дагаворных
абавязацельстваў перад трэцімі краінамі, адлюстроўваў грэбаванне нормам
права і маралі.
Кульмінацыяй гэтага працэса стаў Дагавор аб дружбе і граніцы паміж
СССР і Германіяй ад 28 верасня 1939 г. Быў таксама падпісаны сакрэтны
дадатковы пратакол, паводле якога Літва ўключалася ў сферу інтарэсаў СССР,
а Германія ўзамен атрымлівала частку Польшчы, якая па ранейшай дамоўленасц
ваходзіла ў сферу інтарэсаў СССР.
Германія лічыла, што пакт ат 23 жніўня 1939 г. развязаў ёй рукі на
Усходзе, і 1 верасня яна напала на Польшчу. Англія і Францыя, звязаныя з
Польшчай саюзнымі дагаворамі, 3 верасня 1939 г. аб’явілі вайну Германіі. У
той жа дзень у вайну ўступілі Аўстралія, Новая Зеландыя і Індыя. Пачалася
другая міравая вайна.<.pre>
Скачать бесплатно реферат на тему: "Пакт молотова"

Как скачать здесь реферат

ЧТО в ДАННУЮ МИНУТУ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРОСМАТРИВАЮТ - Пара-тройка самых популярных рефератов
  • реферат культура 19 века - Странный вопрос, возможно, сразу подумаете вы. Кто же их не любит?Кажется, сейчас они нужны всем. Вместе с тем, вопрос для...
  • история византии - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Филологический факультет Кафедра истории русской литературы XX века РЕФЕРАТ на тему: Л. Н. Андреев....
  • реферат на тему движение - Состояние наук в период античности Астраханский Государственный Педагогический Университет Реферат на тему Состояние наук в период Античности Выполнил Студент 145...
Последние рефераты

Использование и преимущества т
На протяжении веков использовались различные материалы для обогрева помещений жилых домов. Сейчас их существует огромное…
Лечение варикоза народными сре
Варикозное расширение вен возникает как следствие гиподинамии, так как, находясь без движения, кровь оказывает постоянное…
Как диагностировать и чем лечи
Артрит - заболевание, поражающее в основном суставы конечностей. После 35 лет многие люди начинают жаловаться…
Открытие первого бизнеса в Рос
Все большую популярность приобретает открытие и ведение малого бизнеса в России. Малый размер стартового капитала,…

Последнее опубликованное :

Заказать реферат со скидкой 70%


Заказать книгу со скидкой 70%

Об этой записи

Пакт молотова из каталога рефератов

Рефераты и сочинения на тему...

Статья опубликована 22.05.2011 06:40. Автор — Зав.Кафедры.

Предыдущая запись — Коллегии, история создания и основы делопроизводства

Следующая запись — Фашизм

Читайте новинки на главной странице а также ищите в архивах, все что сможете найти - можно использовать для темы своего реферата.

И еще новости: Школа Танца - хореография для детей в Москве в Строгино - запись на сайте http://mfest.ru/

Благотворительность вместо сувениров!