Сборник рефератов на различные темы, сочинения, курсовые, рефераты на заказ, шпаргалки, финансовый менеджмент литература история философия налоговое право банковский сектор, рынки акций икредитов telefone.jpg
давай зачетку

Реферат на тему "Украинская символика" бесплатно

еще из рефератов:

ОБРАЗ ИВАНА ФЛЯГИНА В ПОВЕСТИ «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» В повести «Очарованный странник» Лесков создает совершенно особый, не сопоставимый ни с одним из героев русской литературы образ человека, который настолько органично слит с изменчивой стихией жизни, что ему не страшно в ней потеряться.
Украинская символика
ПЛАН1.Вступ.


2.Українська державна символіка .


3.Висновок.ВСТУПІсторія національно-визвольних рухів свідчить , що в моменти їхнього
піднесення суспільна увага зосереджується на проблемі джерел історії та
симантики національної символіки . Це цілком природно , бо національн
символи - не випадкові значки і барви . Вони постають внаслідок історичного
та культурного розвитку народу і тісно пов`язані з його духовністю , з його
прагненням до єднання , готовністю до здійснення своїх національних завдань
та забезпечення національних інтересів .

 


Українська державна символікаУкраїнська державна символіка,-як у скіфських царів, у старокняжій
Київській державі та в УНР,-
відображує традиційну українську символіку , що формувалася протягом
тисячоліть і належить до найбагатших та найзмістовніших символічних систем
людства .

Обращаем Ваше внимание, что данная работа взята из открытых интернет источников, не раз публиковалась и, наверняка, не раз сдавалась. Она отлично может служить для подготовки собственной. Также предлагаем сделать заказ уникального реферата, курсового, диплома. Ссылки на сайте.


 

Реферат на удачу:

Stendhal
Литература: зарубежная Stendhal STENDHAL Ses romans sont presque tous autobiographiques (mais en est-il qui ne le sont pas?). C'est, pour Stendhal, l'idйal qui fournit la jauge а laquelle doit se mesurer le rйel; cet idйal cristallisй par Napolйon а qui

еще ...

Продолжение текста работы - « Украинская символика »
 Ключем до її розуміння є чільний їїсим- вол , нині відомий під
назвою «Тризуб» .
Перша літописна згадка про тризуб як про вели-кокнязівський знак
стосується ХХст.Його зображен-
ня відоме із печатки Святослава Ігоревича.Згодом цей знак карбується на
срібних монетах великого князя київського Володимира Святославовича де з
одного боку портрет володаря ,а з іншого -тризуб.
Тризуб символізує туж саму трійцю життєтворчих енергій , що й хрест
та шестикутна зірка , тобто
Мудрість , Знання і Любов(або Вогонь, Воду й Жит- тя).Тож тризуб можна
зустріти на цеглі Десятинно
церкви ,на плитах Успенської церкви у Володимирі-
Волинському , його зображення знайдено на варязь-
кому мечі ,в гербі французької королеви Анни , на
надробку св.Еріка у Швеції та ін.
Тризуб на час прийняття Руссю-Україною христи-янства був настільки
популярним , що хрест дове-лось об`єднати з ним в один знак ,- для сприйман-ня широкими верствами народу .Поєднання хреста й тризуба і сьогодн
височить над Києвом на маківці реставрованих Золотих воріт , на маківках
Володи-мирського собору (де тризуб уже ледь помітний).
Кожен символ ставить акценти на різних аспек-тах світобудови ,
графіка кожного знаку лаконічна
чітка і промовиста . Якщо хрест концентрує увагу назначимості для
світобудови третьої сили , то тризуб , відображаючи як триєдність
світобудови , так і троїстість полум`я-енергії , принцип вогню
поступу .
У прямих предків сучасних українців-слов`янсь-
кого племені полян ,званих також «русь» і «сколо- ти» , як і у їхніх
попередників , паувала триком-понентна структура суспільства і була
поширена легенда про походження полянської(Київської) дер-жави від трьох
братів ,що «сіли» на трьох київсь-
ких горах.Зверхники полян-русів , київські князі,
так само , як і царі скіфів , карбували на своїх монетах знак Трійці-
Тризуб .
Поряд з офіційною функцією державного і релі-гійного символів Тризуб
має на Україні і широку естетичну функцію та функцію оберега .Тризуб зоб-
ражався як в орнаментах тканин , килимів , карбу-вання , так у рукописних
текстах книг ,на монетах
печатках , на ювілірних виробах ,державних від-
знаках , підвісках і навіть на посуді.

Культ тризуба в орнаментуванні українських рукописів зникає , на жаль
, у XVIIст. разом із заміною рукописів друкованими книжками . Однак у
народному побуті найменш денаціоналізованих , гірських районів України він
живе й досі.Так у Карпатах , під Різдво чи Йордань , селяни деяких сіл
донедавна малювали на своїх хатах споконвічні магічні знаки тризуба .Крім містичного знака-тризуба українська дер-жавна символіка включа
жовто-блакитні барви.
На відміну від однозначного слова «колір»,сло-во «барва» багатозначне
. В старовину воно озна-чало не лише певний колір , але й уніфікований
одяг,тобто належність до певної групи людей .Один з діалектних варіантів
слова«барва» набув значен-
ня матеріального барвника , це слово «фарба» , інший «варна» - зберіг лише
його друге значення: певної групи людей.
У давніх аріїв було три барви (варни): біла -
старшина , жреці - правителі , яких звали рахмани
(брахмани) ; червоно - малинова - воїни (шатри , кшаттії) ;чорна - сіячі та
скотарі (вайш`ї і шуд-
ри).

Запорожці , як люди , що повністю присвятили себе священній війні за
Україну , дотримувались звичаїв і символіки барви воїнів - зодягались у
червоно-малиновий одяг і мали , мрім мирного жов-то-блакитного , бойовий ,
червоно-малиновий стяг;
гетьман мав срібно-білого прапора ,військово-маг-
натськи формування - червоно-білого ,а військово-
народні -червоно-чорного .Оскільки гетьман у пев-
них ситуаціях мав виступити то від старшини , то
від козацтва ,то від селян , а то й від усіх зра-
зу - він мав бунчуки білого , червоного , та чор-ного кольорів.Біло-червоно-
чорна символіка кольо-
рів збереглася і до сьогоднішнього дня на Східній Україні в традиц
вишивати червоно-чорним по бі-лому ,що символізує єдність усіх груп
(барв,варн)
у одному народі .
Можна наводити чимало пикладів популярності біло-червоно-чорної барви
на Україні , але жоден зцих традиційних кольорів не став державною бар-вою
в силу двох причин . Перша полягає в тому , що ця барва є спільною для
десятків націй і на-родностей ,які розвинулися з єдиної давньоарійсь-
кої спільності ,а друга - в тому , що за цими ко-
льорами протягом тисячоліть , міцно установилася соціальна функція . В
українців національною бар-вою стала інтегруюча релігійна блакитно - жовта
.


Після батиївського погрому на Київських землях завмерла усяка національна
державна діяльність.
Коли ж нація почала оживати ,- відродилась і сим-
воліка .Національна барва з`являється по всій Ук-
раїні і ,насамперед , у розписах церков та у цер-ковних речах -ризах ,
фарбованій різьбі іконоста-
сів . Ця барва оживає також у творах мистецтва - мініатюрах і прикрасах , у
масовому виготовленні жовто - блакитних тканин , у гербах українських
земель . Так герб роду Богунів мав голубий щит із золотолтою підковою
золотим кавалерським хрес-том .
Звертає на себе увагу органічна близькість українців різних земель із
національною блакитно-
жовтою барвою ,яка виразно виявилася за середньо-
віччя , коли почалась повсюдна фіксація та форма-лізація національно
символіки . Як відомо ,Київ-
щина на цей період встановила золотого тризуба на голубому полі , Галичина
- золотого лева на голу-бому полі.Так на землях України узаконилась одна-
кова національна барва . Збіг досить промовистий,
якщо зважити,що ці землі на той час не були об`єд
нані в єдиній Український державі .
Жовто-блакитна барва була наствльки усвідом-леною як національна
українська , що узаконення Центральною Радою жовто - блакитного прапора як


державного символа , яке сталось 22 березня 1918р., не викликало ні в
Україні , ні в Росії жодного сумніву , що до правомврності цього акту.  


Висновок


Сьогодні наш прапор майорить на вершинах Гімалаїв ,
Ельбрусу і Кіліманджаро , а жовто - блакитна барва , як Укра-
нська національна символіка , утвердилась на всіх материках
планети.<.pre>
Скачать бесплатно реферат на тему: "Украинская символика"

Как скачать здесь реферат

ЧТО в ДАННУЮ МИНУТУ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРОСМАТРИВАЮТ - Пара-тройка самых популярных рефератов
  • где находится пирамида хеопса - Феодальная европа в 10-13 в Средневековье – эпоха феодализма Главным содержанием средневековой эпохи, которое определило ее особенности, было возникновение и...
  • где находится пирамида хеопса - Министерство образования Украины ДонГУ Кафедра теории литературы и художественной культуры Дипломная работа МОТИВЫ РУССКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ (архетипы и стереотипы национального...
Последние рефераты

Использование и преимущества т
На протяжении веков использовались различные материалы для обогрева помещений жилых домов. Сейчас их существует огромное…
Лечение варикоза народными сре
Варикозное расширение вен возникает как следствие гиподинамии, так как, находясь без движения, кровь оказывает постоянное…
Как диагностировать и чем лечи
Артрит - заболевание, поражающее в основном суставы конечностей. После 35 лет многие люди начинают жаловаться…
Открытие первого бизнеса в Рос
Все большую популярность приобретает открытие и ведение малого бизнеса в России. Малый размер стартового капитала,…

Последнее опубликованное :

Заказать реферат со скидкой 70%


Заказать книгу со скидкой 70%

Об этой записи

Украинская символика из каталога рефератов

Рефераты и сочинения на тему...

Статья опубликована 19.03.2011 01:54. Автор — Зав.Кафедры.

Предыдущая запись — Нюрнбергский процесс

Следующая запись — Отличное пособие по датам по истории вов

Читайте новинки на главной странице а также ищите в архивах, все что сможете найти - можно использовать для темы своего реферата.

И еще новости: Школа Танца - хореография для детей в Москве в Строгино - запись на сайте http://mfest.ru/

Error: Incorrect password!

Благотворительность вместо сувениров!